Le Corbusier en Chenal in L'Architecture aujourd'hui uit 1930

Le Corbusier en Chenal in L’Architecture aujourd’hui uit 1930

Een korte documentaire van de belgische regisseur Pierre Chenal in samenwerking met Le Corbusier. Het is de eerste van drie films die Chenal in dat jaar heeft gemaakt met Le Corbusier. De twee anderen zijn Bâtir en Trois chantiers (verloren gegaan).

L’Architecture aujourd’hui is een presentatie van de architectuuropvatting van Le Corbusier in beeld gebracht door bouwwerken van Perret, Mallet-Stevens en natuurlijk Le Corbusier zelf. Kerken uit beton, decoratieloze gevels en Le Corbusier’s toenmalige stokpaardje, de woonmachine. De villa Savoye wordt gepresenteerd als prototype van dit machinematige wonen. Drie villa’s van Le Corbusier illustreren de nieuwe levenstijl en de daarin besloten verbondenheid met de natuur. Licht, lucht en water. Een promenade archictecturale over de hellingbaan in villa Savoye laat zien wat Le Corbusier zelf als volgt heeft omschreven: “L’archictecture arabe nous donne un enseignement précieux. Elle s’apprécie à la marche, avec le pied; c’est en marchant, en se déplaçent que l’ont voit se développer les ordonnances de l’architecture. C’est un principe contraire à l’architecture baroque qui est conçue sur le papier, autour d’un point fixe théorique. Je préfère l’enseigenement de l’architecture arabe.
Dans cette maison-ci, il s’agit d’une véritable promenade architecturale, offrant des aspects constamment variés, inattendus, parfois étonnants. Il est intéressant d’obtenir tant de diversité quand on a, par exemple, admis au point de vue constructif, un schéma de poteaux et de outres d’une riqueur absolue.” (Oeuvres Completes, 1929-1934, blz. 24)1)Arab architecture has much to teach us. It is appreciated while on the move, with one’s feet; it is while walking, moving from one place to another, that one sees how the arrange- ments of the architecture develop. This is a principle contrary to Baroque architecture. . . . In this house we are dealing with a true architectural promenade, offering constantly varied, unexpected, sometimes astonishing aspects. It is interesting to obtain so much diversity when one has, for example, allowed from the standpoint of construction an absolutely rigorous pattern of posts and beams.
De plannen van Le Corbusier voor een vernieuwing van Parijs worden uitgebreid in beeld gebracht.

Deze documentaire is één van de vele wegen waarlangs Le Corbusier de Moderne Beweging onder de aandacht wist te brengen. Eerder had hij dat al gedaan met de vijf punten van een nieuwe architectuur.
1
. pilotes
2. platdak en daktuin
3. vrije facade
4. vrije plattegrond (plan libre)
5. horizontale ramen

 

Bâtir begint met de sloop van bestaande bouw en de aanleg van een vloer van gewapend beton. De zuivere opvatting van het bouwen wordt geplaatst tegenover de schijnarchitectuur met natuurstenen gevels vol decoratie. Inspiratie voor het nieuwe bouwen wordt gevonden in de fabrieken, kantoorgebouwen en garages, met andere woorden de utiliteitsbouw. Daarna wordt de loftrompet afgestoken over de moderne gordijngevel: nietdragende wanden die zelfs geheel uit glas kunnen worden gemaakt. Aan het eind komt Le Corbusier zelf in beeld. Ook in deze bijdrage worden de enorme wolkenkrabbers die Parijs hadden moeten verfraaien onder de aandacht gebracht.

 

References

1 Arab architecture has much to teach us. It is appreciated while on the move, with one’s feet; it is while walking, moving from one place to another, that one sees how the arrange- ments of the architecture develop. This is a principle contrary to Baroque architecture. . . . In this house we are dealing with a true architectural promenade, offering constantly varied, unexpected, sometimes astonishing aspects. It is interesting to obtain so much diversity when one has, for example, allowed from the standpoint of construction an absolutely rigorous pattern of posts and beams.